Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 30 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia,  należących do jednej z poniższych grup:   osób powyżej 50 roku życia; kobiet; osób z niepełnosprawnościami; osób długotrwale bezrobotnych; osób o niskich kwalifikacjach  (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).   Wnioski przyjmowane będą w terminie                                                  od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r.                                                                  w godzinach pracy urzędu, czyli od 7 15 do 15 15 Wnioski złożone niekompletne, bez wymaganych załączników, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ! Wnioski można otrzymać w siedzibie  ...

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami , długotrwale bezrobotnych (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne:...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców     Termin składania wniosków: 01.04.2019r. – 12.04.2019r.   Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7.   Druk wniosku oraz zasady przyznawania środków z KFS przez PUP Lipno dostępne są w załącznikach.   Szczegółowe informacje dostępne są w PUP Lipno, pokój nr 3, nr tel. 54 288 67 49 Załączniki KFS 2019 - Wniosek.docx (docx, 74 KB) KFS 2019 - Wniosek.pdf (pdf, 468 KB) Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf (pdf, 439 KB) ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ URZĄD PRACY W LIPNIE WNIOSKÓW.pdf (pdf, 187 KB) BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_kujawsko-pomorskie_2019_kujawsko-pomorskie.pdf (pdf, 243...

 • Niskooprocentowane pożyczki finansowane z funduszy unijnych udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

  Załączniki pismo.pdf (pdf, 273 KB) plakat.pdf (pdf, 460 KB)

 • Harmonogram spotkań grupowych na okres IV-VI 2019r.

  Harmonogram spotkań grupowych na okres IV-VI 2019r.

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)”

 • Nabór wniosków na staż w ramach POWER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)”

 • Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim

  Program pomocy osobom zwalnianym w w województwie kujawsko-pomorskim

 • Raport z badania - Jakość procesów rekrutacji

  Stopa bezrobocia sukcesywnie spada w całej Polsce, na rynek wchodzi też coraz więcej siły roboczej zza granicy. Jak te zjawiska przekładają się na relacje rekrutujący-rekrutowany? Portal Aplikuj.pl przeprowadził w grudniu 2018 roku anonimową ankietę online, mającą wskazać, jakie są obecnie oczekiwania poszukujących zatrudnienia i jakie zmiany w procesach rekrutacji warto wprowadzić, by zapobiec rotacji pracowników i ułatwić znalezienie odpowiednich kandydatów.

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)" Załączniki (10)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB) (9)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB)

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)" Załączniki (8)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB) (7)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB)

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła...

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

    POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należących do jednej z poniższych grup:   osób powyżej 50 roku życia; kobiet; osób z niepełnosprawnościami; osób długotrwale bezrobotnych; osób o niskich kwalifikacjach  (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 02.01.2019r. do 18.01.2019r. w godzinach pracy urzędu, czyli od 7 15 do 15 15 Wnioski złożone niekompletne, bez wymaganych załączników  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ! Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno lub pobrać wersję elektroniczną,   na stronie...

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 • INFORMACJA O GODZINACH PRACY URZĘDU

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że w dniu 15 grudnia br. (sobota) urząd będzie czynny w godzinach 7:15-13:30. Za mogące wyniknąć z tego faktu utrudnienia przepraszamy

Wyświetlanie 421 - 435 z 463 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę