Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami , długotrwale bezrobotnych (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne:...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców     Termin składania wniosków: 01.04.2019r. – 12.04.2019r.   Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7.   Druk wniosku oraz zasady przyznawania środków z KFS przez PUP Lipno dostępne są w załącznikach.   Szczegółowe informacje dostępne są w PUP Lipno, pokój nr 3, nr tel. 54 288 67 49 Załączniki KFS 2019 - Wniosek.docx (docx, 74 KB) KFS 2019 - Wniosek.pdf (pdf, 468 KB) Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf (pdf, 439 KB) ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ URZĄD PRACY W LIPNIE WNIOSKÓW.pdf (pdf, 187 KB) BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_kujawsko-pomorskie_2019_kujawsko-pomorskie.pdf (pdf, 243...

 • Harmonogram spotkań grupowych na okres IV-VI 2019r.

  Harmonogram spotkań grupowych na okres IV-VI 2019r.

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)”

 • Nabór wniosków na staż w ramach POWER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)”

 • Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim

  Program pomocy osobom zwalnianym w w województwie kujawsko-pomorskim

 • Raport z badania - Jakość procesów rekrutacji

  Stopa bezrobocia sukcesywnie spada w całej Polsce, na rynek wchodzi też coraz więcej siły roboczej zza granicy. Jak te zjawiska przekładają się na relacje rekrutujący-rekrutowany? Portal Aplikuj.pl przeprowadził w grudniu 2018 roku anonimową ankietę online, mającą wskazać, jakie są obecnie oczekiwania poszukujących zatrudnienia i jakie zmiany w procesach rekrutacji warto wprowadzić, by zapobiec rotacji pracowników i ułatwić znalezienie odpowiednich kandydatów.

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)" Załączniki (10)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB) (9)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB)

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)" Załączniki (8)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB) (7)Wniosek o zorganizowanie STAŻU.doc (doc, 182 KB)

Wyświetlanie 471 - 480 z 512 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 


Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7B

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl

adres ePUAP
/PUP_LIPNO/SkrytkaESP


Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie  jest czynny:

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek 07:15 - 15:15
wtorek 07:15 - 15:15
środa 07:15 - 15:15
czwartek 07:15 - 15:15
piątek 07:15 - 15:15 
Obsługa interesantów obywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 - 15:00.

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 08:00  do 10:00,


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę