Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła...

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

    POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należących do jednej z poniższych grup:   osób powyżej 50 roku życia; kobiet; osób z niepełnosprawnościami; osób długotrwale bezrobotnych; osób o niskich kwalifikacjach  (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 02.01.2019r. do 18.01.2019r. w godzinach pracy urzędu, czyli od 7 15 do 15 15 Wnioski złożone niekompletne, bez wymaganych załączników  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ! Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno lub pobrać wersję elektroniczną,   na stronie...

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 • INFORMACJA O GODZINACH PRACY URZĘDU

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że w dniu 15 grudnia br. (sobota) urząd będzie czynny w godzinach 7:15-13:30. Za mogące wyniknąć z tego faktu utrudnienia przepraszamy

 • W wigilię Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie będzie nieczynny

  W wigilię Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie będzie nieczynny

 • Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

  Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

 • Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

  Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

 • Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

  Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

Wyświetlanie 481 - 490 z 512 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 


Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7B

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl

adres ePUAP
/PUP_LIPNO/SkrytkaESP


Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie  jest czynny:

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek 07:15 - 15:15
wtorek 07:15 - 15:15
środa 07:15 - 15:15
czwartek 07:15 - 15:15
piątek 07:15 - 15:15 
Obsługa interesantów obywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 - 15:00.

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 08:00  do 10:00,


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę