Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 100 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj.  osoby z niepełnosprawnościami ,  długotrwale bezrobotnych  (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy),  o niskich kwalifikacjach  (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 • Informacja dotycząca spotkania dla osób zainteresowanych otrzymaniem środków na podjęcie działalności

  Powiatowy Urząd Pracy informuję, że w dniu 06.03.2020r. i w dniu 20.03.2020r. o godz. 10:00 w pokoju nr 30 ( I piętro) w siedzibie PUP Lipno ul. Okrzei 7, odbędzie się spotkanie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie, które zainteresowane są otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zapisy na spotkania prowadzone są w PUP Lipno, ul. Okrzei 7, pok. nr 24. Ponadto informujemy, iż tut. Urząd planuje uruchomić nabór wniosków w ramach dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w miesiącu kwietniu 2020r. ( informacja o konkretnej dacie naboru pojawi się na stronie www.lipno.praca.gov.pl).

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)''

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)''

 • OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pośrednik pracy - stażysta (1 etat)

 • Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

  POWIATOWY URZĄD PRACY  W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 130 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj.  osoby z niepełnosprawnościami ,  długotrwale bezrobotnych  (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy),  o niskich kwalifikacjach  (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza...

 • Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 100 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych  powyżej 29 roku życia,  należących do jednej z poniższych grup:   osób powyżej 50 roku życia; kobiet; osób z niepełnosprawnościami; osób długotrwale bezrobotnych; osób o niskich kwalifikacjach   (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).   Wnioski przyjmowane będą w terminie   od 15.01.2020 r. do 22.01.2020 r.                                                                  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy  PUP pod nr tel.: 54/288  67  34. Załączniki RPO styczeń 2020 (pdf, 228 KB) ...

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia ...

 • Harmonogram Informacji Zawodowej Grupowej z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I - III 2020

  Harmonogram Informacji Zawodowej Grupowej z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I - III 2020

Wyświetlanie 431 - 440 z 525 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 


Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7B

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl

adres ePUAP
/PUP_LIPNO/SkrytkaESP


Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie  jest czynny:

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek 07:15 - 15:15
wtorek 07:15 - 15:15
środa 07:15 - 15:15
czwartek 07:15 - 15:15
piątek 07:15 - 15:15 
Obsługa interesantów obywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 - 15:00.

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 08:00  do 10:00,


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę