Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Szanowni Państwo! W związku z panującą epidemią dostęp do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie jest ograniczony do odwołania. W tym okresie kontakt z pracownikiem Urzędu Pracy następuje tylko i wyłącznie drogą telefoniczną bądź drogą mailową!

  Szanowni Państwo! W związku z panującą epidemią dostęp do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie jest ograniczony do odwołania. W tym okresie kontakt z pracownikiem Urzędu Pracy następuje tylko i wyłącznie drogą telefoniczną bądź drogą mailową!

 • Projekt „WORK & LIFE BALANCE HUB”

  Projekt ma na celu przygotowanie pracodawców, zatrudniających od 10-49 osób (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz w zatrudnieniu wynikających z przepisów kodeksu pracy

 • UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI CZASU PRACY URZĘDU

  Od dnia 25.03.2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie czynny będzie do godziny 13:00

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje finansowane będą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu pod nazwą ''Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)''. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dotacje finansowane będą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)''. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

 • KOMUNIKAT

  W związku z aktualną sytuacją i rosnącym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że od dnia 17 marca 2020r. do 31 marca 2020r. nie będzie obsługi bezpośredniej interesantó w. O nowych terminach wizyt zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez pracowników PUP. Wszystkie sprawy dotyczące obsługi osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców będą załatwiane wyłącznie korespondencyjnie (drogą pocztową, fax, e-mail) oraz telefonicznie. Dane kontaktowe: Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ul. Okrzei 7 87-600 Lipno tel: 54 288 67 00; fax: 54 288 67 50 adres e-mail: toli@praca.gov.pl Godziny pracy Urzędu: pon.-pt. 7:15-15:15   Osoby ubiegające się o przyznanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą dokonywać rejestracji elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu?start=true    

 • Zmiana godzin pracy PUP w dniu 13.03.2020r.

  UWAGA !!!   Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, informuje że w dniu 13.03.2020r. będzie czynny do godziny 13:15. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Odwołanie spotkania dla osób zainteresowanych otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej

  ODWOŁANIE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO Z DNIA 20.03.2020R. DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SKORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.   Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne zarówno klientów, jak i pracowników urzędu pracy informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski zostaje odwołane zaplanowane na dzień 20.03.2020 roku spotkanie dla osób zainteresowanych skorzystaniem ze środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto informujemy, iż wszystkie informacje dotyczące zarówno spotkania organizacyjnego jak również naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej będą na bieżącą zamieszczane na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

 • REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

  W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorum Polski koronawirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca działania mające na celu unikanie skupisk ludzi. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie zwraca się z prośbą o powstrzymanie się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu uzyskania m.in. uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Informujemy, że osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl). Możliwe są dwa sposoby rejestracji: 1. Pełna rejestracja elektroniczna - która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tym przypadku nie jest wymagana wizyta w PUP. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej...

 • Realizacja stażu w instytucjach o ograniczonej lub zawieszonej działalności a wypłata stypendium stażowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że w instytucjach, w których działalność została ograniczona lub zawieszona w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stażysta realizujący program stażu musi dostosować się do decyzji organów uprawnionych w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu. Pozostaje on w gotowości do świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawo do stypendium. Jeżeli chodzi o stażystów, którzy z powodu zamknięcia placówek oświatowych nie będą mogli uczestniczyć w stażu z powodu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 należy ich nieobecność uznać za usprawiedliwioną a za jej okres będzie przysługiwało stypendium . W związku z powyższym stażysta, który musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem musi złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem. Załączniki pismo w sprawie stypendium stażowego.pdf (pdf, 76 KB)

Wyświetlanie 411 - 420 z 525 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 


Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7B

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl

adres ePUAP
/PUP_LIPNO/SkrytkaESP


Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie  jest czynny:

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek 07:15 - 15:15
wtorek 07:15 - 15:15
środa 07:15 - 15:15
czwartek 07:15 - 15:15
piątek 07:15 - 15:15 
Obsługa interesantów obywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 - 15:00.

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 08:00  do 10:00,


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę