Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Informacja o projekcie Kariera Jutra

  Projekt Kariera Jutra skierowany jest do młodych ludzi w wieku 18-30 lat. Bez pracy.  Potencjalni stażyści i stażystki zapisują się na szkolenie organizowane przez Google i SGH. Szkolenie jest bezpłatne, trwa 8 tygodni. Można je realizować w dowolnym czasie. Na koniec zdaje się egzamin. Wszystkie osoby, które go zdadzą otrzymają certyfikat Google i SGH. Z tym certyfikatem zgłaszają się poprzez stronę Kariera Jutra - Kandydat www.karierajutra.gov.pl/rejestracja/kandydat. Jeśli spełnią kryteria formalne (osoby w wieku 18-30 lat, bezrobotne, uczące się), czeka na nich ponad 500 miejsc stażowych w firmach i organizacjach pozarządowych, które zgłoszą się do udziału w projekcie.  NASK występuje w roli organizatora stażu i płaci za staż minimalne wynagrodzenie krajowe. Do czerwca 3490 a od 1 lipca 3600 zł brutto. Po zakończeniu stażu, jeśli ktoś nie ma dalej pracy, to proponują doradztwo zawodowe i dzięki firmie, którą będą starali się znaleźć min. 2 oferty pracy dla absolwentek i absolwentów wspomnianych staży. Harmonogram: 1 Zapisy na Bezpłatny program szkoleniowy Google - Umiejętności Jutra -...

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarki - KP PSP Lipno

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie ogłasza nabór do pracy na stanowisko Sekretarka - stanowisko pomocnicze w Sekcji Organizacyjno - Kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Lipnie. Szczegóły dot. naboru w załączniku poniżej. Załączniki (1)skanowanie0346.pdf (pdf, 1471 KB)

 • Spotkania z zakresu doradztwa zawodowego

  Spotkania z zakresu doradztwa zawodowego

 • Skuteczny outplacment - edycja 2.

  Projekt ,,Skuteczny outplacement – edycja 2" w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.05.02 Wsparcie outplacementowe. Informacje o projekcie w załączeniu.

 • Własny biznes Twoją szansą - projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy.

  GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt „Własny biznes Twoją szansą!" realizowany będzie w okresie  01.12.2021-31.12.2023  na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.   Projekt skierowany jest wyłącznie do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym: 37 osób biernych zawodowo, w tym 15 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (zgodnie z definicją młodzieży NEET), 51 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, 5 osób z niepełnosprawnościami, 52 kobiety, 18 osób (11 kobiet, 7 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.     MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE: szkolenie „ABC przedsiębiorczości" szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu  wsparcie...

 • Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem - projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy.

  GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!" realizowany będzie w okresie  01.07.2021-31.12.2023  na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.   Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy  w wieku 18-29 lat  z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym: 52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu 78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 7 osób z niepełnosprawnościami 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych)   MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE: szkolenie „ABC przedsiębiorczości" szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu  wsparcie finansowe,  w tym: stawka jednostkowa na...

 • Informacja o projekcie Career Boost VII

  Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium informuje o zapisach do VII edycji bezpłatnego projektu - Career Boost prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm - UBS Bank. Projekt Career Boost VII  jest skierowany  m.in. do osób: bezrobotnych, studentów wchodzących na rynek pracy, mających trudności z podjęciem zatrudnienia, zagrożonych utratą pracy, pracujących poniżej swoich kwalifikacji, wracających na rynek pracy po przerwie związanej np. z chorobą lub wychowywaniem dziecka, uchodźców wojennych z Ukrainy posługujących się j. polskim lub j. angielskim    Szczegóły w załączniku poniżej.  Załączniki Career-Boost-doInternetu.png (png, 791 KB)

Wyświetlanie 1 - 10 z 413 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 
UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 05.11.2020 roku następuje zmiana organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie mająca na celu minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wejście do Urzędu odbywać się będzie w sposób reglamentowany pod nadzorem wyznaczonych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos.
Wprowadzone zmiany obowiązywać będą do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy


Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

ul. Okrzei 7B

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl

adres ePUAP
/PUP_LIPNO/SkrytkaESP


Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie  jest czynny:

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach:
poniedziałek 07:15 - 15:15
wtorek 07:15 - 15:15
środa 07:15 - 15:15
czwartek 07:15 - 15:15
piątek 07:15 - 15:15 
Obsługa interesantów obywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 - 15:00.

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków  w każdy wtorek w godzinach od 08:00  do 10:00,


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę