Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie


Aktualności

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem:   osób należących do tzw. Kategorii młodzieży NEET (tj. osoby, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą a osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia ich rejestracji w PUP w Lipnie); osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych (tzn. osób w wieku 18-24 lata pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 6 miesięcy i osób w wieku 25-29 lat pozostających bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy), o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu klasyfikacji ISCED 3, tj.: podstawowe, gimnazjalne,...

Nabór wniosków na staż w ramach RPO

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE   OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW   O ZORGANIZOWANIE 50 MIEJSC STAŻU     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projektu pod nazwą „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie lipnowskim (IV)"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należących do jednej z poniższych grup:   osób powyżej 50 roku życia; kobiet; osób z niepełnosprawnościami; osób długotrwale bezrobotnych; osób o niskich kwalifikacjach  (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym i średnim zawodowym).   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 02.01.2019r. do 18.01.2019r. w godzinach pracy urzędu, czyli od 7 15 do 15 15 Wnioski złożone niekompletne, bez wymaganych załączników  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ! Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7, 87-600...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

INFORMACJA O GODZINACH PRACY URZĘDU

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie informuje, że w dniu 15 grudnia br. (sobota) urząd będzie czynny w godzinach 7:15-13:30. Za mogące wyniknąć z tego faktu utrudnienia przepraszamy

W wigilię Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie będzie nieczynny

W wigilię Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie będzie nieczynny

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres I-III 2019r.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE OGŁASZA nabór wniosków o przyznanie JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Harmonogram spotkań grupowych X-XII 2018r.

Harmonogram spotkań grupowych X-XII 2018r.

Ogłoszenie o szkoleniach 2018r.

Ogłoszenia o szkoleniach 2018r.

Trzeci turnus służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nie pełnili służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie  JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, dla osób bezrobotnych które ukończyły szkolenie "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".    Dotacje finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: - Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ . Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych do 29 roku życia, którym przypisano I lub II profil pomocy bezrobotnym, należących do kategorii NEET. - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest dla osób powyżej 29 roku życia, dla których ustalono I lub II profil pomocy bezrobotnym. NABÓR WNIOSKÓW TRWA OD 24 LIPCA 2018R. DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW Załączniki DOTACJE.pdf wniosek o dofinansowanie.doc ZASADY DOTACJE od 2017r.doc Oświadczenie poręczyciela.doc ...

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Termin składania wniosków: 16.07.2018r. – 03.08.2018r. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, ul. Okrzei 7, pok. 21. Druk wniosku oraz zasady przyznawania środków z KFS przez PUP Lipno dostępne są w załącznikach.

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w projekcie „Przygotowani do zmiany”

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w projekcie „Przygotowani do zmiany” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Nabór wniosków na organizację staży ze środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków na organizację staży ze środków Funduszu Pracy

Harmonogram spotkań grupowych na VII-IX 2018r.

Harmonogram spotkań grupowych VII-IX 2018r.

Brzeska Strefa Gospodarcza

Brzeska Strefa Gospodarcza

UWAGA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY CUDZOZIEMCÓW

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) z dniem 18 maja 2018 r. uległa zmianie treść oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom o dopełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom (art. 88j ust. 2b oraz art. 88z ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Neet staże2

Neet staże 2

Załóż własną firmę

Załóż własną firmę

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres IV-VI 2018 rok

Harmonogram spotkań grupowych z osobami bezrobotnymi w ramach poradnictwa zawodowego na okres IV-VI 2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Projekt skierowany do absolwentów szkół wyższych

Projekt skierowany dla absolwentów szkół wyższych

Plan szkoleń na 2018r.

Plan szkoleń na 2018r.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe PIT

Informacja projektowa

Informacja projektowa

Czas na studia podyplomowe- projekt.

Czas na studia podyplomowe - informacje o projekcie

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.doc

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie nadal przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z następujących źródeł: 1. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Szansa dla bezrobotnych weź 23500 zł i załóż własną firmę

Szansa dla bezrobotnych weź 23500 zł i załóż własną firmę

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy

ul. Okrzei 7

87-600 Lipno

tel. 54 288 67 00

fax. 54 288 67 50

e-mail: toli@praca.gov.pl


Powiatowy Urząd Pracy w  jest czynny:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:15 – 15:15

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu przy ul. Okrzei 7

w poniedziałki - w godzinach – 7:30 – 10:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę